16 maj 2019
Prenumerera på SFTI

PEPPOL BIS Despatch Advice 3

PEPPOL BIS Despatch Advice 3 används för att ta emot en avisering av leverans från leverantören, som en del i integrerad e-handel inom PEPPOL BIS.

PEPPOL BIS Despatch Advice 3 sänds av leverantören för att avisera leveransen för en order efter att leverantören packat sina kollin. Aviseringen innehåller de artiklar i ordern som faktiskt levereras till köparen. Meddelandet kan även innehåll a uppgifter om kollit, till exempel kolliidentitet, kollityp och bruttovikt. Med aviseringen får mottagaren information om levererad kvantitet som stöd för inleveransregistreringen.

Dokumentation

Dokumentation PEPPOL BIS 3

Exempel

Exempelfiler finns i implementationsstödet för PEPPOL BIS 3 (exkl. faktura)

Svensk handledning

Kompletterande handledning på svenska saknas. Engelsk handledning finns i dokumentationen för PEPPOL BIS 3.

Läs vidare

Verifieringstjänst för PEPPOL BIS Despatch Advice 3

Implementationsstöd PEPPOL BIS 3 exklusive faktura


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!